Please type your full name.
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

KDS TEXTIL Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/406
02-672 Warszawa
Kapitał zakładowy: 45'000 zł opłacony w całości
NIP: 5213866364
KRS: 0000786145
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ING Bank Śląski S.A.
Nr rachunku: 48 1050 1025 1000 0090 8072 0379